Реформування кримінального законодавства України

Мета – забезпечити розроблення та внесення Президентові України узгоджених пропозицій з питань вдосконалення правової системи України з урахуванням сучасних викликів та потреб демократичного суспільства, зокрема – підготовки та узагальнення пропозицій стосовно змін до законодавства про кримінальну відповідальність.

Конференції
 IV Харківський міжнародний юридичний форум
Далі
Проєкт тексту нового кримінального Кодексу України

Наразі робота над проектом нового Кримінального кодексу України триває. Робоча група з питань розвитку кримінального права в основному завершила обговорення Загальної частини та декількох розділів Особливої частини нового Кодексу. Текст нового Кримінального кодексу України буде публікуватись на сайті поступово по мірі його готовності та узгодження між членами Робочої групи.

Переглянути
Конференції
VI Львівський Форум кримінальної юстиції
Далі
Засідання Робочої групи
Он-лайн засідання Робочої групи з питань розвитку кримінального права. Частина ІІІ
Далі
Засідання Робочої групи
Он-лайн засідання Робочої групи з питань розвитку кримінального права. Частина ІІ
Далі
Книги
Горох О.П. «Практика застосування Верховним Судом України положень Особливої частини Кримінального кодексу Україн»
Далі
Книги
Горох О.П. «Практика застосування Верховним Судом України положень Загальної частини Кримінального кодексу України»
Далі
Статті
Баулін Ю.В. «Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності»
Далі
Статті
Баулін Ю.В. «Кримінально-правове регулювання: основні проблеми»
Далі
Статті
Баулін Ю.В. «Європеїзація Загальної частини КК України»
Далі
Статті
Баулін Ю.В. «Верховенство права у кримінально-правовому вимірі»
Далі
Статті
Баулін Ю.В., Тацій В.Я. «Завдання вітчизняної кримінально-правової науки в умовах реформування кримінального законодавства України»
Далі
Статті
Хавронюк М.І. «Проступок, його сутність і порядок досудового розслідування та судового розгляду: новітні середньоазійські підходи у порівнянні із вже відомими»
Далі
Статті
Хавронюк М.І. «Конституційна скарга і кримінальне право»
Далі