Реформування кримінального законодавства України

Мета – забезпечити розроблення та внесення Президентові України узгоджених пропозицій з питань вдосконалення правової системи України з урахуванням сучасних викликів та потреб демократичного суспільства, зокрема – підготовки та узагальнення пропозицій стосовно змін до законодавства про кримінальну відповідальність.

Засідання Робочої групи
Діяльність Робочої групи з питань розвитку кримінального права
Далі
Проєкт тексту нового кримінального Кодексу України

Наразі робота над проектом нового Кримінального кодексу України триває. Робоча група з питань розвитку кримінального права в основному завершила обговорення Загальної частини та декількох розділів Особливої частини нового Кодексу. Текст нового Кримінального кодексу України буде публікуватись на сайті поступово по мірі його готовності та узгодження між членами Робочої групи.

Переглянути
Відповіді Робочої групи на зауваження та коментарі В. Сущенка
Далі
Статті
Б. Розовский. Сизифов труд уголовного права
Далі
Статті
М. Хавронюк. Поки робота над проєктом Кодексу триває, чекаємо пропозицій, а не обурення (відповідь Б. Розовському)
Далі
Статті
Б. Розовский. Уголовному кодексу следует придать напоминание-эпиграф
Далі
Статті
Стрельцов Є. Л. «До питання про предмет кримінального права»
Далі
Статті
Стрельцов Є. Л. «Нові» категорії спеціального суб’єкту та традиційні оцінки їх ознак»
Далі
Статті
Стрельцов Є. Л. «Деякі роздуми про правову сутність та соціальні завдання кримінального права»
Далі
Статті
Стрельцов Є. Л. «Діалектика кримінального права»
Далі
Статті
Стрельцов Є. Л. «До концептуальних засад нової редакції Кримінального Кодексу України принципове положення»
Далі
Статті
Стрельцов Є. Л. «Кримінально-правова компаративістика: сучасні аспекти»
Далі
Статті
Стрельцов Є. Л. «Підстава кримінальної відповідальності потребує законодавчого закріплення»
Далі
Статті
Стрельцов Є. Л. «Складні сучасні процеси інтеграції міжнародного, зарубіжного та національного законодавств»
Далі