У цьому розділі розміщені праці членів Робочої групи з питань розвитку кримінального права (наукові статті, матеріали наукових конференцій, підручники, монографії тощо) стосовно проблемних питань кримінального права, застосування кримінального законодавства України, у тому числі присвячені процесу реформування кримінальної юстиції в Україні. Дозвіл на розміщення цих публікацій на сайті надано їх авторами.

Поділитися:
Книги
Горох О.П. «Практика застосування Верховним Судом України положень Особливої частини Кримінального кодексу Україн»
Далі
Книги
Горох О.П. «Практика застосування Верховним Судом України положень Загальної частини Кримінального кодексу України»
Далі
Статті
Баулін Ю.В. «Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності»
Далі
Статті
Баулін Ю.В. «Кримінально-правове регулювання: основні проблеми»
Далі
Статті
Баулін Ю.В. «Європеїзація Загальної частини КК України»
Далі
Статті
Баулін Ю.В. «Верховенство права у кримінально-правовому вимірі»
Далі
Статті
Баулін Ю.В., Тацій В.Я. «Завдання вітчизняної кримінально-правової науки в умовах реформування кримінального законодавства України»
Далі
Статті
Хавронюк М.І. «Проступок, його сутність і порядок досудового розслідування та судового розгляду: новітні середньоазійські підходи у порівнянні із вже відомими»
Далі