Відповіді Робочої групи на зауваження та коментарі В. Сущенка

Робоча група з розвитку кримінального права вдячна за значну увагу з боку наукової спільноти до своєї діяльності та проєкту нового Кримінального кодексу України.

Одним із фахівців, які проявляють постійний інтерес до проєкту Кодексу, є Володимир Сущенко, чиї зауваження та коментарі постійно аналізуються та допомагають зробити новий Кримінальний кодекс краще. 

У поданій нижче таблиці (повна версія - у доданому документі) члени Робочої групи хотіли би надати відповіді на зауваження та коментарі В. Сущенка до проєкту нового Кодексу. 

Зауваження і пропозиції В.М. Сущенка

Відповіді відповідальних авторів

ЗМІСТ КК:

 

Коментар:

Ю.В. Баулін, М.І. Хавронюк

1.                   Не зрозуміла відмінність  «вихідних положень» і «принципів» та доцільність і  необхідність  розподілу цих абсолютно пов’язаних поміж собою - семантично, логічно і змістовно – категорій на два окремих розділи, які мали би, на мою думку, становити один розділ, що розкриває методологію кодексу ?!

Поділ на два розділи Робоча група визнала цілком обґрунтованим. «Вихідні положення» у проєкті КК – це не те саме, що «загальні засади» у КПК.

 

М.І. Хавронюк

2. Традиційно розділ «Значення термінів» в будь-якому тексті є початковим, передує всьому тексту. Яка логіка авторів в тому, щоби цей розділ був третім у тексті кодексу?  НЕ зрозуміло і такий підхід, на мій погляд, видається алогічним.

Для будь-якого закону так, може починатися з термінології. А для КК все ж краще починати з того, з чого ми починаємо – із найзагальніших речей.

Крім того, це і не принципово: адже термінологія буде вже на третій сторінці.

  

 

Відповіді Робочої групи на коментарі В. Сущенка

Поділитися: