Зустрічайте команду

Повернутися
Баулін Юрій Васильович

Доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, академік-секретар відділення кримінально-правових наук НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України. Член Комісії з питань правової реформи при Президентові України, голова Робочої групи з питань розвитку кримінального права (з 2019 р.).

Професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (1991 – 2008 рр., з 2017 - по теп. час).

Голова ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» (з 2019 р.), голова української національної групи у Міжнародній асоціації кримінального права (м. Париж) (з 2019 р.), президент Харківського юридичного товариства (з 1995 р.).

Сфера наукових інтересів: загальнотеоретичні та методологічні проблеми кримінального права; кримінальна відповідальність; обставини, що виключають злочинність діяння; звільнення від кримінальної відповідальності.

Баулін Юрій Васильович