Задоя К. «Висновок щодо стану імплементації положень міжнародних антикорупційних конвенцій у законодавство України в аспекті кримінальної відповідальності за корупційні злочини»

 

 

1. Україна є учасницею низки багатосторонніх міжнародних договорів, положення яких містять зобов’язання щодо криміналізації корупційних діянь, юрисдикція щодо таких діянь та правових наслідків вчинення таких діянь. Ключовими серед цих договорів є Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією 1999 року та Конвенція ООН проти корупції 2003 року. Крім того, згадані вище положення містяться також у Додатковому протоколі до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією 2003 року та Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року.

2. Україна є учасницею низки багатосторонніх міжнародних моніторингових механізмів, метою діяльності яких є забезпечення додержання державами-учасницями положень антикорупційних конвенцій, зокрема:  

  • Групи держав проти корупції; 
  • Конференції Держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції;
  • Мережі Організації Економічного співробітництва та розвитку по боротьбі з корупцією для Східної Європи та Центральної Азії.

3. Предметом цього висновку є оцінювання положень законодавства України про кримінальну відповідальність на предмет їх відповідності:

  • а) положенням міжнародних антикорупційних конвенцій щодо криміналізації корупційних діянь, юрисдикція щодо таких діянь та правових наслідків вчинення таких діянь;
  • б) позицій із зазначених питань, висловлених у рамках міжнародних моніторингових антикорупційних механізмів.

4. Структурно висновок складається з трьох блоків, присвячених питанням:

  • а) криміналізації корупційних діянь;
  • б) юрисдикції щодо таких діянь;
  • в) правових наслідків їх вчинення.  

У рамках кожного з цих блоків першочергово розглядаються питання виконання зобов’язань, які випливають з декількох міжнародних договорів, а потім – питання виконання зобов’язань, які випливають з одного міжнародного договору.

Ви можете переглянути повний текст книги за посиланням:

Висновок щодо стану імплементації положень міжнародних антикорупційних конвенцій у законодавство України. За ред. проф. М.І. Хавронюка

Поділитися: