Гуторова Н. «Відповідальність за неналежне виконання професійних обов’язків лікарем під час ведення пологів, що спричинило тяжкі наслідки (аналіз судової практики)»

На підставі аналізу судової практики висвітлено проблеми кримінальної відповідальності за неналежне виконання лікарем професійних обов’язків під час ведення пологів. Доведено, що кримінальна відповідальність лікарів за такі діяння на підставі ст. 140 Кримінального кодексу України (далі – КК України) має поодинокий характер, виявлено причини такої ситуації. З’ясовано характер суспільно небезпечних діянь під час ведення пологів, за які лікарі притягувались до кримінальної відповідальності, наголошено на необхідності доведення наявності умов відповідальності за злочинну бездіяльність. Запропоновано поглибити диференціацію кримінальної відповідальності за ст. 140 КК України за допомогою таких кваліфікаційних ознак, як смерть пацієнта та загибель плоду. Констатовано низьку ефективність заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються як покарання за цей злочин. 

Питання відповідальності лікарів за неналежне виконання професійних обов’язків є вельми складним, оскільки діяльність з надання медичних послуг дуже часто пов’язана з ризиком настання несприятливих для пацієнта результатів лікування. Очевидно, що в багатьох випадках лікар, який належним чином виконує свої професійні обов’язки, не має, з об’єктивних та (або) суб’єктивних причин, можливості відвернути шкоду здоров’ю пацієнта. За таких умов відповідальність на лікаря, навіть у разі настання смерті пацієнта, не покладається. Водночас у деяких випадках тяжкі наслідки для здоров’я пацієнта або його смерть все ж не є невідворотними, а їх настання пов’язане з невиконанням або неналежним виконанням лікарем професійних обов’язків. Стаття 140 «Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником» КК України передбачає відповідальність за такі діяння. З одного боку, така недбалість лікаря має дуже високу ціну – життя або здоров’я людини, а тому повинна отримати відповідну правову оцінку, з іншого – дуже важливо відрізняти недбале або несумлінне ставлення лікаря до виконання своїх професійних обов’язків від ситуації, коли вини лікаря немає, і на підставі цього уникнути безпідставного притягнення лікаря до кримінальної відповідальності. У вітчизняній правовій науці є багато досліджень, присвячених кримінальній відповідальності медичних працівників за неналежне виконання ними професійних обов’язків. Так, за останнє десятиріччя цій тематиці були присвячені докторська дисертація Г. В. Чеботарьової [1], кандидатські дисертації Т. Ю. Тарасевич [2], В. В. Балабко [3], І. В. Кирилюк [4], О. С. Парамонової [5], В. П. Плотнікової [6], І. М. Філь [7]. Над вирішенням окреслених проблем медичного права протягом багатьох років активно працюють І. Я. Сенюта, Р. Ю. Гревцова, С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко та інші науковці. 

Ви можете переглянути повний текст статті за посиланням:

Гуторова Н. «Відповідальність за неналежне виконання професійних обов’язків лікарем під час ведення пологів, що спричинило тяжкі наслідки (аналіз судової практики)»

Поділитися: