Навроцький В.О. «Про "розвантаження" Особливої частини майбутнього Кримінального закону»

Значна частина труднощів застосування чинного КК України, розуміння його положень населенням та й працівниками правозастосовних органів обумовлена складністю та громіздкістю його Особливої частини. Вона явно перевантажена спеціальними нормами та нормами про складені злочини, містить положення, які не узгоджуються з положеннями Загальної частини та інших галузей законодавства про відповідальність про публічні правопорушення, загалом, все більше втрачає внутрішню системність. Саме Особлива частина КК містить положення, які явно суперечать цілям кримінального законодавства та очікуванням, які покладає на нього держава і суспільство (найбільш кричущим є регламентація відповідальність за злочини проти основ національної безпеки, проти громадської безпеки, у сфері службової діяльності). Саме в цій частині КК наведені санкції, які дивують своєю нелогічністю та розбалансованістю, вказані кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки, що «оцінюються» щодо різних злочинів вражаюче по різному.

Тому оновлення кримінального законодавства України має включати усунення цих недоліків. Виникає питання про масштаби змін. Якщо йти шляхом запровадження нової редакції існуючого КК, то навряд чи новели можуть бути надто великими і різноплановими. Якщо ж проводити повноцінну нову кодифікацію законодавства про відповідальність за публічні правопорушення, складовою якої є кодифікація кримінального законодавства, то зміни Особливої частини можуть і повинні бути такими, що відповідають поставленим завданням та очікуванням від них. Оскільки наразі досягнута згода щодо кодифікації усього масиву законодавства про відповідальність за публічні правопорушення (включаючи не лише злочини, але й проступки та порушення в управлінській сфері, можливо, шляхом розробки одночасно кількох кодексів), то задуми можуть бути і доволі сміливими.

Першочерговим видається зменшення обсягу та спрощення Особливої частини майбутнього КК України. У цьому плані злободенним є висунення критичний аналіз цілого ряду пропозицій. Відзначу, що більшість із них далеко не нові – висвітлювалися в Концепції реформування законодавства про публічні правопорушення в Україні, розробленій кілька років тому ГО «Львівський форум кримінальної юстиції».

Ви можете переглянути повний текст статті за посиланням:

Навроцький В.О. «Про "розвантаження" Особливої частини майбутнього Кримінального закону»

Поділитися: