Горох О.П. «Практика застосування Верховним Судом України положень Загальної частини Кримінального кодексу України»

Загальновідомо, що якість розгляду українськими судами кримінальних справ наразі залишає бажати кращого. Щороку питома вага осіб, щодо яких скасовуються або змінюються судові рішення у кримінальних справах в апеляційному, касаційному порядку, Верховним Судом України (від кількості осіб, стосовно яких постановлені вироки місцевими судами), становить приблизно 10 %. І це не просто цифри. За ними залишається непоміченою людська доля багатьох тисяч наших співвітчизників, яку «потріпали» незаконні судові рішення. Підставою для скасування (зміни) таких судових рішень нерідко є неправильне застосування судами закону України про кримінальну відповідальність.

З метою забезпечення однакового застосування законодавства та покращення якості розгляду судами кримінальних справ Верховний Суд України, зокрема, приймав постанови Пленуму, здійснював узагальнення судової практики, а тепер формує правові позиції щодо правильного застосування норм кримінального права. Зазначену діяльність у сфері правосуддя важко переоцінити, оскільки в цих документах відображено не лише багаторічний досвід правозастосування кримінально-правових норм, а й прогресивні, апробовані судовою практикою наукові положення. Опанування змістом цих унікальних правових позицій є необхідним для розуміння і тлумачення законів про кримінальну відповідальність, їх правильного застосування у справах кримінальної юрисдикції. У них містяться відповіді на складні питання щодо правил кваліфікації окремих злочинів, вирішуються спірні випадки застосування норм інститутів Загальної та Особливої частин кримінального права.

Постанови Пленуму та узагальнення судової практики мають рекомендаційний характер. Водночас висновки Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладені у його постановах, прийнятих за результатами розгляду справ з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 445 КПК, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності відповідну норму права, та для всіх судів загальної юрисдикції, які зобов’язані привести свою судову практику у відповідність із судовим рішенням Верховного Суду України. Щоправда, суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, одночасно навівши відповідні мотиви  (ч. 1 ст. 458 КПК). Загалом від часу набуття у 2010 р. нових повноважень, станом на 1 вересня 2017 року, Верховним Судом України було постановлено (ухвалено) 240 рішень у справах кримінальної юрисдикції.  

Варто зазначити, що постанови Пленуму, узагальнення судової практики, правові висновки Верховного Суду України зазвичай видаються окремими збірниками. Це значною мірою ускладнює пошук необхідних документів з відповідної проблематики, а також їх комплексну та системну оцінку, що, на жаль, не сприяє правильному застосуванню норм кримінального права. Саме це і стало визначальним для узагальнення і систематизованого видання зазначених документів в одному збірнику.  

Збірник містить 33 постанови Пленуму Верховного Суду України, що прийняті упродовж 1973–2010 років, 21 узагальнення судової практики застосування положень кримінального законодавства. Особливу цінність становлять розміщені у виданні витяги із 152 рішень (правові позиції) Верховного Суду України та Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України, постановлені (ухвалені) протягом 2011–2017 років за результатами розгляду заяв про перегляд судових рішень з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої законом України про кримінальну відповідальність, у подібних правовідносинах, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень.

Для зручності використання збірник укладено у двох частинах – за системою Кримінального кодексу України (Загальна частина та Особлива частина). Кожна з них містить розділи, аналогічні структурі відповідної частини Кримінального кодексу України.  

Як правило, кожен розділ збірника починається із відповідної постанови Пленуму Верховного Суду України та матеріалів узагальнення судової практики з питань застосування кримінально-правових норм, у яких викладено правові позиції Верховного Суду України щодо правильного застосування певних положень Кримінального кодексу України.  

Ви можете переглянути повний текст книги за посиланням:

Горох О.П. «Практика застосування ВСУ положень Загальної частини ККУ», 2017

Поділитися: