Засідання Робочої групи

Повернутися
Он-лайн засідання Робочої групи з питань розвитку кримінального права. Частина ІІ

Робоча групи з питань розитку кримінального права продовжує працювати он-лайн. Станом на 21 травня було проведено ще чотири 5-6-годинних засідання Робочої групи (28 квітня, 6, 13 і 20 травня) і кілька зустрічей підгруп.

Здобутки:

Розділ 3.9. Судимість

Розділ 3.10. Особливості кримінально-правових заходів щодо особи, яка вчинила злочин у неповнолітньому або молодому віці

Розділ 3.11. Кримінально-правові заходи щодо юридичної особи

До деяких положень цих розділів Робоча група ще повернеться, але у цілому їх можна вважати завершеними.

Чи не найрізкіша дискусія відбувалась з приводу інституту судимості. Висловлювались ідеї щодо повної відмови від судимості і заміни її поняттями «реабілітація» або «припинення кримінально-правових відносин» (припинення відразу після встановлення обставин, що виключають злочинність діяння, чи інших відповідних обставин, або відразу після виконання покарання, заходів безпеки, пробаційних обов’язків та обов’язків перед потерпілим).

Однак, оскільки Конституція України містить терміни «судимість», «зняття судимості» і «погашення судимості», змушені були змиритися з цим.

Водночас прийшли до висновку щодо доцільності кардинальної зміни змісту понять «судимість», «зняття судимості» і «погашення судимості». Як саме – буде відображено у проекті Кодексу.

Розділ 3.10. стосовно кримінально-правових заходів щодо особи, яка вчинила злочин у неповнолітньому або молодому віці, залишився більш-менш традиційним, хоча і не позбавленим новел. Для прикладу, назви розміщених у ньому статей:

Стаття 3.10.1. Вікова неосудність та вікова обмежена осудність
Стаття 3.10.2. Застосування кримінально-правових заходів щодо неповнолітньої або молодої особи
Стаття 3.10.3. Покарання щодо неповнолітньої або молодої особи
Стаття 3.10.4. Відстрочення виконання ув’язнення на певний строк неповнолітній особі
Стаття 3.10.5. Відстрочення виконання невідбутої частини ув’язнення на певний строк під умовою щодо особи, яка вчинила злочин у неповнолітньому або молодому віці

У Розділі 3.11. стосовно кримінально-правових заходів щодо юридичної особи Робоча група намагалась максимально врахувати положення міжнародних договорів України, серед яких:

 • Конвенція ООН проти корупції (ст. 26)
 • Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (ст. 10)
 • Факультативний протокол до Конвенції ООН про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (ст. 3)
 • Конвенція ОЕСР про боротьбу з підкупом посадових осіб іноземних держав у разі проведення міжнародних ділових операцій (ст. 2)
 • Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму (ст. 5)
 • Конвенція РЄ про запобігання тероризму (ст. 10)
 • Конвенція РЄ про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (ст. 26, ст. 27)
 • Конвенція РЄ про заходи щодо протидії торгівлі людьми (ст. 22, ст. 23)
 • Конвенція РЄ про кіберзлочинність (ст. 12, ст. 13)
 • Кримінальна конвенція РЄ про боротьбу з корупцією (ст. 18)
 • Конвенція РЄ про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинних шляхом, та про фінансування тероризму (ст. 10)
 • Конвенція РЄ про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я (ст. 11)
 • Конвенція РЄ проти маніпулювання спортивними змаганнями (статті 18, 23),

а також прислухатися до Рекомендацій ОЕСР, викладених у Звіті «Відповідальність юридичних осіб за корупцію в країнах Східної Європи та Центральної Азії» (2015 рік).

Цікаво, що положення перелічених конвенцій не так ретельно узгоджені між собою, як належало би. Тому виконати у кримінальному законі усі їх вимоги не так-то просто.

Розділ (попередньо) складається з таких статей:

Стаття 3.11.1. Підстава застосування до юридичної особи кримінально-правових заходів
Стаття 3.11.2. Юридичні особи, до яких застосовуються кримінально-правові заходи
Стаття 3.11.3. Види санкцій та кримінально-правових заходів, що застосовуються до юридичних осіб
Стаття 3.11.4. Заборона підтримки юридичної особи за рахунок публічних фінансів
Стаття 3.11.5. Заборона здійснення юридичною особою певної діяльності
Стаття 3.11.6. Штраф
Стаття 3.11.7. Ліквідація
Стаття 3.11.8. Застосування до юридичних осіб кримінально-правових заходів за вчинення уповноваженою особою двох або більше злочинів
Стаття 3.11.9. Наслідки відмови від застосування покарання щодо уповноваженої особи, яка вчинила злочин від імені та в інтересах юридичної особи

Станом на 21 травня одна із підгруп завершує опрацювання Розділ 1.3. «Роз’яснення термінів Кримінального кодексу України», а інша займається удосконаленням раніше підготовленого Розділу 2.1. «Поняття злочину та градація злочинів», щоб представити їх на розгляд чергового засідання Робочої групи 27 травня.

Поділитися: