Навроцький В.О. «Наскрізні та відособлені поняття кримінального права України»

Аксіоматичним є визнання того, що єдність термінології є одним із вагомих критеріїв якості закону, запорукою правильної правозастосовної практики, загалом, передумовою забезпечення верховенства права та панування законності. Не викликає сумніву особливе значення забезпечення єдності термінології у кримінально-правовій сфері. Водночас, доводиться констатувати, що у цьому аспекті в чинному КК України, з одного боку, є багато вдалих рішень, з іншого боку - численні недолугості. По мірі внесення змін та доповнень до КК України, кількість порушення «термінологічної дисципліни» все більшає і більшає, законодавчі новели все частіше є виявами термінологічного хаосу. Тим самим породжуються не лише теоретичні дискусії, а й численні правозастосовні помилки, кримінальне право стає малозрозумілим як для пересічних громадян, так і для тих, хто його аналізує на професійному рівні.

Не випадково питання термінології неодноразово ставали предметом уваги в публікаціях українських вчених. Різні аспекти цієї проблеми висвітлювали П.П. Андрушко, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.П. Брич, С.Ф. Денисов, О.О. Дудоров, О.М. Костенко, А.А. Музика, М.І. Панов, Ю.А. Пономаренко, В.Я. Тацій, М.І. Хавронюк, П.Л. Фріс та інші українські криміналісти, серед яких і автор цих рядків. Чи не найбільших здобутків у цьому напрямку досягла З.А. Загиней (Тростюк), публікації якої стали помітним явищем у дослідженні термінологічних та понятійних проблем українського кримінального права.

Зусиллями українських дослідників досягнуто значних успіхів у теоретичній розробці термінологічних проблем. Зокрема, сформульовані вимоги до понятійного апарату кримінального закону, обґрунтовано значення матеріалів правозастосовної практики для встановлення змісту окремих понять, визначена роль законодавчих дефініцій для забезпечення з’ясування змісту кримінально-правових термінів, витлумачений зміст більшості понять кримінального права України (видані відповідні словники, тлумаченню кримінально-правових термінів присвячено один із томів видання «Велика українська юридична енциклопедія»), вказано на термінологічні  неточності та невідповідності чинного КК та сформульовані пропозиції щодо їх усунення. Загальновизнано, що однозначність,чіткість та стабільність термінології є запорукою єдності правозастосовної практики. По-суті одностайною є думка щодо необхідності введення до КК України «термінологічного» розділу, є істотні напрацювання щодо його змісту.

Ви можете переглянути повний текст статті за посиланням:

Навроцький В.О. «Наскрізні та відособлені поняття кримінального права України»

Поділитися: