Дудоров О.О., Хавронюк М.І. «Кримінальне право. Навчальний посібник», 2014р.

Цей посібник є одним із низки публікацій, які розроблялись Координатором проектів ОБСЄ в Україні з фундаментальних правничих дисциплін. Сподіваюсь, що посібник буде цікавим та корисним як для викладачів з кримінального права, так і для правничої спільноти України.

Кримінальне право не можна викладати як звід правил, що визначають для населення перелік діянь, які заборонено вчиняти під загрозою покарання, і постатейно переказувати положення національного Кримінального кодексу. Підручники і посібники з кримінального права не повинні ані нагадувати коментарі до згаданого Кодексу, ані залякувати студентів надскладними проблемами, вирішення яких належить до компетенції вчених з науковими ступенями. Утім, це не означає, що підручники з кримінального права мають нагадувати комікси.

Особливостями цього посібника є, зокрема, те, що у ньому:

  1. хоча навчальний матеріал подано в максимально доступній для читачів формі, водночас з метою навчити студентів логічно мислити викладаються оригінальні альтернативні думки, що висловлювались в юридичній літературі з приводу важливих кримінально-правових проблем;
  2. відсутнє намагання охопити і роз’яснити усі без винятку існуючі проблеми кримінально-правової науки, законодавства і практики його застосування, а зосереджено увагу лише на найбільш важливих з них;
  3. широко застосовано ілюстрації – приклади з історії кримінального права, із судової практики, у т.ч. практики Європейського суду з прав людини, практики протидії злочинності в інших державах, статистичні дані, наявна значна кількість таблиць і схем;
  4. при роз’ясненні окремих проблем кримінально-правового регулювання наведено аналогії із законодавства інших держав, де схожі проблеми вирішуються краще або, навпаки, гірше, ніж в Україні;
  5. підрозділи детально структуровані за пунктами, а кожний підрозділ може бути прочитано як окрему дво- чи чотиригодинну лекцію (звісно, в інтерпретації конкретного викладача);
  6. з метою зробити складний теоретичний матеріал більш привабливим студентам рекомендовано прочитати до кожного підрозділу посібника відповідні твори класичної художньої літератури та подивитись художні й документальні фільми, що становлять культурне надбання людства;
  7. запитання і завдання до тем сформульовані так, щоб найкраще допомогти студентам підготуватися до майбутньої практичної діяльності.

Загалом завданням вивчення кримінального права має стати формування у правника розуміння кримінального права як галузі права, що регулює діяльність держави у сфері протидії кримінальним правопорушенням шляхом визначення того, за що (кримінальне правопорушення) і в якому обсязі (кримінальна відповідальність) особа може бути покарана, а за що її покарати не можна.

Повинна також усвідомлюватись соціальна функція цієї галузі права, яка полягає у визначенні обов’язків і прав особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також держави і потерпілого при розв’язанні кримінально-правового конфлікту. Таке визначення має ґрунтуватися насамперед на положеннях, згідно з якими ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення (ст. 58 Конституції України), а органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції України). 

Ви можете переглянути повний текст книги за посиланням:

Кримінальне право. Навчальний посібник. Дудоров О.О., Хавронюк М.І., 2014 р.

Поділитися: