Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування.За редакцією М. І. Хавронюка, 2019

Книга є практичним посібником з питань кримінально-правової кваліфікації та досудового розслідування корупційних злочинів і злочинів, пов’язаних з корупцією.

 

Ця книга є своєрідним продовженням іншого посібника, присвяченого питанням юридичної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, який було підготовлено за участі переважно тих же членів авторського колективу і вже витримав два видання. У цій книзі автори майже не торкаються питань правової кваліфікації адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, і не коментують антикорупційні положення кримінального процесуального законодавства, натомість, по-перше, більш ретельно, з використанням новітньої слідчо-прокурорської та судової практики (загалом дослідниками проаналізовані сотні судових рішень), розглядають складні питання правової кваліфікації усіх кримінальних корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, насамперед тих, що підслідні детективам НАБУ, по-друге, пропонують детальні рекомендації щодо методики їх розслідування.

Перш ніж перейти до детального аналізу конкретних складів злочинів, варто визначитись із поняттям кримінально-правової кваліфікації та її основними правилами.

У КПК України понад тридцять разів зустрічається поняття «правова кваліфікація кримінального правопорушення». Про «кваліфікацію злочину» («кваліфікацію дій») дев’ять разів згадується і в КК України. Проте, закон не встановлює, що означає зазначена кваліфікація, за якими правилами і ким вона повинна здійснюватися. На ці питання не дають відповіді і суди. Роз’яснення касаційного суду стосуються лише окремих випадків кримінально-правової кваліфікації та іноді бувають суперечливими і недостатньо обґрунтованими для того, щоб їх можна було покласти в основу підозри й обвинувачення. Відповідно до ст. 46 Закону «Про судоустрій і статус суддів» Пленум Верховного Суду за результатами аналізу судової статистики та узагальнення судової практики зобов’язаний надавати роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування законодавства при вирішенні судових справ, у т.ч. з питань кримінально-правової кваліфікації. Але станом на 1 березня 2019 р. Пленум Верховного Суду не прийняв жодного такого роз’яснення.

Отже, правила кримінально-правової кваліфікації в Україні визначаються, як правило, в підручниках з кримінального права, відповідних монографіях, посібниках і коментарях до КК.

В українській доктрині є загальновизнаним, що під кримінально-правовою кваліфікацію у кримінальному процесі слід розуміти процес оціночно-пізнавальної діяльності відповідних суб’єктів (слідчого, детектива, прокурора, судді тощо), а у кримінальному праві, коли йдеться про правильну чи неправильну правову кваліфікацію як результат вказаної оціночно-пізнавальної діяльності – її підсумок. 

Ви можете переглянути повний текст книги за посиланням:

Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування.За редакцією М. І. Хавронюка, 2019 р.

Поділитися: