Конференції

Повернутися
 IV Харківський міжнародний юридичний форум

25 вересня 2020 року у приміщенні Національного Юридичного Університету імені Ярослава Мудрого у Харкові у рамках  IV Харківського міжнародного юридичного форуму за підтримки Консультативної Місії ЄС в Україні відбулась Дискусійна панель «Римський статут Міжнародного кримінального суду: проблеми імплементації до національного законодавства України». Участь у Дискусійній панелі також прийняли і члени Робочої групи з розвитку кримінального права (Ю. Баулін, М. Хавронюк, В. Бурдін, В. Навроцький, Н. Гуторова, О. Горох, А. Пономаренко). При цьому безпосередню участь в організації цієї Дискусійної панелі приймала аспірантка Університету І. Вишневська, яка також є секретарем Робочої групи з розвитку кримінального права.

Окрім українських науковців та практиків у галузі кримінального та міжнародного гуманітарного права, участь у Дискусійній панелі в режимі он-лайн зміг прийняти, зокрема, і колишній суддя Міжнародного кримінального суду Куно Тарфуссер.

Під час цієї Дискусійної панелі члени Робочої групи змогли представити присутнім проєкт нового Кримінального кодексу України та обговорити питання імплементації положень Римського Статуту у положення проєкту нового Кодексу.

Поділитися: